Kind ontdekt de navigatietentoonstelling

Recht door zee. Navigeren van 1500 tot vandaag

Sorry, deze activiteit is helaas voorbij.

Recht door zee. Navigeren van 1500 tot vandaag in het Mercatormuseum en SteM Zwijgershoek

'There was a time when sailing the seas was the most adventurous thing one could do: the renaissance equivalent of being an astronaut.'

Al in de prehistorie zoekt de mens zijn weg op het water. Tussen de eerste kustvaart en het gebruik van de moderne GPS ligt een zee van tijd en een route bezaaid met hindernissen. Maar voor elk probleem bedachten zeevaarders een creatieve oplossing. Tientallen navigatie-instrumenten, atlassen en kaarten illustreren de eeuwenlange zoektocht over oceanen. De expo brengt een mix van historische verhalen en exacte wetenschap. Via computeranimaties kom je meer te weten over de ambitie, ideeën en innovaties binnen de zeevaart en de ontmoeting tussen culturen die hieruit voortkwam. Filmopnames aan boord van een fregat en een patrouilleschip geven je zeebenen.

En je kan ook zelf aan de slag: bepaal je breedteligging met een sextant of neem het roer in handen in de vaarsimulator! Op verschillende momenten kan je zelfs gegidste rondleidingen krijgen van echte kandidaat-officieren van de zeevaartschool! Op deze interactieve expo worden voor het eerst zeldzame stukken uit private collecties getoond en zien we hoe Vlamingen een rol speelden in het creëren van nieuwe zeeroutes en het ontdekken van afgelegen gebieden. Met een extra aanbod op kindermaat leren zelfs de allerkleinsten over de ontdekkingen van Christoffel Columbus, Vasco da Gama en Ferdinand Magellan.

Ga mee op avontuur en bereid je voor op een ontdekkingstocht naar nieuwe werelden, smaken en mensen op maar liefst drie verschillende locaties.

Voor deze expo werkt het SteM samen met de Belgische Marine, de Hogere Zeevaartschool, de Universiteit Gent, de Phoebus Foundation en een aantal belangrijke private en institutionele bruikleengevers.

Gelijktijdig op 3 locaties: Tentoonstellingszaal Zwijgershoek, Mercatormuseum en Piet Elshoutzaal.

Vrije rondleidingen na reservatie: 4 juni , 21 juni, 14 augustus, 3 september, 4 september, 11 september om 10.30 uur en 14 uur.

Vers l'horizon. Naviguer du 16ième siècle à aujourd'hui

Il fut un temps où naviguer sur les mers était la chose la plus aventureuse que l'on puisse faire :
l'équivalent d'être un astronaute contemporain.

L'homme cherche son chemin sur l'eau depuis la préhistoire. Entre le premier cabotage et l'utilisation du GPS moderne se situe une mer du temps et un itinéraire semé d'embûches. Mais pour chaque problème, les marins ont trouvé une solution créative. Des dizaines d'instruments de navigation, d'atlas et de cartes illustrent la recherche séculaire à travers les océans. L'exposition présente un mélange d'histoires historiques et de science exacte. Grâce à des animations informatiques, vous en apprendrez davantage sur l'ambition, les idées et les innovations du transport maritime et la rencontre entre les cultures qui en découle. Filmer à bord d'une frégate et d'un patrouilleur vous donnera le pied marin.

Et vous pouvez aussi vous lancer vous-même : déterminez votre latitude avec un sextant ou prenez la barre dans le simulateur de voile ! A divers moments, vous pourrez même bénéficier de visites guidées par de vrais candidats officiers de l'école nautique ! Cette exposition interactive présente pour la première fois des pièces rares de collections privées et montre comment les Flamands ont joué un rôle dans la création de nouvelles routes maritimes et la découverte de régions reculées. Avec une offre supplémentaire adaptée aux enfants, même les plus petits découvrent les découvertes de Christophe Colomb, Vasco de Gama et Ferdinand Magellan.

Rejoignez-nous dans une aventure et préparez-vous à découvrir de nouveaux mondes, saveurs et personnes dans pas moins de trois endroits différents.

Pour cette exposition, le SteM collabore avec la Marine belge, la Hogere Zeevaartschool, l'Université de Gand, la Fondation Phoebus et un certain nombre de prêteurs privés et institutionnels importants.

Simultanément à 3 endroits : Hall d'exposition Zwijgershoek, Musée Mercator et Piet Elshout Hall.

Info
Waar
SteM Sint-Niklaas - afdeling Mercatormuseum
Sorry, deze activiteit is helaas voorbij.
Openingsuren

dinsdag 10:00 17:00

woensdag 10:00 17:00

vrijdag 10:00 17:00

zaterdag 10:00 17:00

zondag 10:00 17:00

donderdag 10:00 22:00

Prijs

Basistarief 6,00

museumpassmusées 0,00

Organisator
SteM Sint-Niklaas - afdeling SteM Zwijgershoek
Haal meer uit je activiteit met de Kansenpas

Met de gratis kansenpas krijg je een fikse korting op tal van activiteiten en evenementen in Sint-Niklaas.

Jouw evenement op deze website? Dat kan!

Voeg je evenement toe aan de UiTdatabank. Daarna verschijnt je evenement automatisch op onze website. 

wagen bezienswaardigheden brouwerijen bus chocolatiers document Page 1 Copy Created with Sketch. evenementen fiets fietsen-wandelen food herfst inhetgroen lente musea overnachten podium postcard speciaalzaken sport-spel streekproducten street art trein Page 1 Created with Sketch. uitgaan wandelen winkelen winter Page 1 Created with Sketch. zomer